โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นักเรียนป 6 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 69
นักเรียนป 5 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 61
นักเรียนป 4 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 66
นักเรียนป 3 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.22 KB 63
นักเรียนป 2 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 64
นักเรียนป1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.18 KB 70
นักเรียนชั้นอนุบาล2ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 63
นักเรียนชั้นอนุบาล1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.66 KB 66
จำนวนนักเรียนรวมปีการศึกษา2560 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 67
รายงานการปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 และ เปิดโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.73 KB 77
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.53 KB 85
จำนวนนักเรียนทั้งหมด/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.45 KB 124
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.29 KB 107
รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.26 KB 93
แบบแจ้งส่งนักเรียนเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.43 KB 406
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 102
ขอหนังสือรับรองบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 97
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.62 KB 156