โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. หมู่ 2 ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document o3 อำนาจหน้าที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB