โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 63 สอบNt ปีการ62
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 65 อบรมมูลาบาฮาซา
ครูซันนี่ ครูซัน ครูซ๊ะ ครูอัยณี ครูนานี
20 ก.พ. 63 ส่งคะแนนประเมิน มูลาบาฮาซา
17 ก.พ. 63 เยี่ยมครอบครัวนักการภารโรง โรงเรียนบ้านพร่อน (นายจารึก)
17 ก.พ. 63 นร.หญิงป.6 รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
14 ก.พ. 63 ทดสอบRTป.1 ประจำปีการศึกษา62
นูรีซัน อุเซ็ง
13 ก.พ. 63 ประชุมเตรียมทดสอบRT ป.1 ปีการ62
นูรีซัน อุเซ็ง
10 ก.พ. 63 อบรมทบทวนการยิงปืน
ผอ.นิธิมา โยธาทิพย์
05 ก.พ. 63 ประชุมศูนย์ฯ ณ ชาวดอย418
วิจิตรตรา (แทนผอ.)
01 ก.พ. 63 ถึง 07 ม.ค. 63 ครูจินดา อบรมโครงการส่งเสริมฯคุณภาพชีวิต ศอบต.63
28 ม.ค. 63 ประชุม Pre o-net ปีการ62 ณ ร.ร.พร่อน
ผอ.นิธิมา โยธาทิพย์
28 ม.ค. 63 ครูเกษเกล้า ขวัญหม้ง ประชุม o-net สพป.ยล.1
28 ม.ค. 63 ครูอาซีซ๊ะ มะลี ประชุม o-net ศูนย์เครือข่ายฯ ร.ร.บ้านพร่อน
28 ม.ค. 63 ครูสมจิตร ขวัญคง พานร.ป.2 รับบริการทันตกรรม
24 ม.ค. 63 รับการนิเทศ การใช้หลักสูตรสถานศึกษาประจำเดือน ม.ค.63
24 ม.ค. 63 กลุ่มลูกเหรียง มอบตู้หนังสือให้นักเรียน จำนวน 2 ตู้
21 ม.ค. 63 ครูนูรีซัน สะมะ เยี่ยมบ้าน ด.ช.วีรวัฒน์ ป.5
21 ม.ค. 63 ครูอัยณี ประชุม บิกดาต้า รายา สพป.ยล.1
21 ม.ค. 63 นักเรียน ญ.ป.3 ช.ป.4 ย้ายมาเข้าเรียน
19 ม.ค. 63 กิจกรรมวิ่งวันครู
17 ม.ค. 63 ถึง 19 ม.ค. 63 ประชุม มูลาบาฮาซา สงขลา
ครูจินดา ครูเกษเกล้า ครูนูรีซัน อุเซ็ง ครูสมจิตร ครูอาซีซ๊ะ
17 ม.ค. 63 ครูนานี อัยณี ประชุมกรรมการ i-net
16 ม.ค. 63 กิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันครู63 และประชุมครูพัสดุ (งบดำเนินงานร.ร.ประชารัฐ)
15 ม.ค. 63 อัยณี ประชุม สภาตำบลแทนผอ.
14 ม.ค. 63 กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันครู63
10 ม.ค. 63 ผอ.ร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว นายมะซีดี กะลูแป รปภ.ร.ร.ศรีพัฒนาราม เสียชีวิตเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก
08 ม.ค. 63 ผอ.เยี่ยมบ้านด.ช.กิสมี กาแบ และให้กำลังใจครอบครัว เนื่องจากบิดาเสียชีวิต และสภ.ตาเซะ ติดกล้องวงจรปิดหน้าร.ร.
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563
24 ธ.ค. 62 ผอ.ประชุม ประชาชนในหมู่บ้านและผู้มีส่วนร่วม การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และมอบเงินนร.ยากจน
20 ธ.ค. 62 ผอ.ประชุมหน.4ฝ่ายงาน การควบรวมร.ร.ขนาดเล็ก
16 ธ.ค. 62 รับการนิเทศ การใช้หลักสูตรสถานศึกษาประจำเดือนธ.ค.62
28 พ.ย. 62 กิจกรรมอ่านยกกำลังสุข (กลุ่มลูกเหรียง)
27 พ.ย. 62 ถึง 28 พ.ย. 62 ครูวิจิตรตรา ร่วมปฏิบัติงานจัดซื้อฯ ระบบสองภาษา (สพป.ยล.1)
21 พ.ย. 62 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์62
19 พ.ย. 62 ประุชม การดำเนินกิจกรรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน วันที่ 19 พ.ย. 62 9.00-12.00น. ผ่านระบบ conference
ประุชม การดำเนินกิจกรรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน วันที่ 19 พ.ย. 62 9.00-12.00น. ผ่านระบบ conference
นูรฮีลาล
15 พ.ย. 62 กิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง นำนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สงขลา 
ชุดพละสีฟ้า
12 พ.ย. 62 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
01 พ.ย. 62 1 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 
01 พ.ย. 62 ผอ.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่2/62
01 พ.ย. 62 ผอ.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
31 ต.ค. 62 ครูและนักเรียนร่วมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2562
ชุดสุภาพ
08 ต.ค. 62 มอบทุนนักเรียนยากจน ปีการศึกษา1/2562
07 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงแต่งกายชุดนักเรียน
03 ต.ค. 62 ถึง 05 ต.ค. 62 กิจกรรมยะลายาลัน ครั้งที่ ๑๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
29 ก.ย. 62 กิจกรรมยะลายาลัน ครั้งที่ ๑๒ ระดับศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์
27 ก.ย. 62 กิจกรรม Eng Camp มรย.
23 ก.ย. 62 ถึง 01 ต.ค. 62 กิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพนักเรียนมีรายได้
18 ก.ย. 62 ผอ.ร.ร.นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
16 ก.ย. 62 ถึง 17 ก.ย. 62 คณะครูศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง
04 ก.ย. 62 กิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน bbl ยุค4.0
03 ก.ย. 62 นักเรียนรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา ณ อำเภอเมืองยะลา
03 ก.ย. 62 กิจกรรมห้องสมุดคุณภาพ
02 ก.ย. 62 กิจกรรม Big cleaning day 2019
30 ส.ค. 62 ผอ.ติดตามการปลูกต้นกุนหยี ในสถานศึกษา
23 ส.ค. 62 กิจกรรมปฏิบัติการเครื่องร่อน ณร.ร.บ้านสะเอะ
23 ส.ค. 62 กิจกรรมสภาพบเพื่อน ครั้งที่ 2
22 ส.ค. 62 กิจกรรมน้อมนำศาสตร์ 2 พระราชา สู่การเรียนรู้
21 ส.ค. 62 ครูนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 60 พรรษา ครั้งที่ 2/62
21 ส.ค. 62 ผอ. ครู เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
21 ส.ค. 62 ถึง 22 ส.ค. 62 ครูและนักเรียนร่วม กิจกกรม อ่านยกกำลังสุข กลุ่มลูกเหรียง
20 ส.ค. 62 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนดูงาน ณ ร.ร.บ้านกรงปินัง
19 ส.ค. 62 กิจกรรมห้องสมุดคุณภาพ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
19 ส.ค. 62 มอบทุนนักเรียนยากจน ปีการศึกษา1/2562
19 ส.ค. 62 ผอ.ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศพัฒนางานประชาสัมพันธ์ร.ร.
16 ส.ค. 62 ครูนักเรียนร่วมกิจกรรม ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ณ พรุจือเนาะ
13 ส.ค. 62 ผอ.ร.ร.ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวัน
08 ส.ค. 62 รับการประเมิน งานประกันคุณภาพการศึกษา
07 ส.ค. 62 อบรมปชส.ยล.1
07 ส.ค. 62 ครูนักเรียนศึกษาดูงาน คาร์บอนต่ำ ณ จว.สงขลา
30 ก.ค. 62 กิจกรรมอบรมสภานักเรียน
23 ก.ค. 62 ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ รร.บ้านทุ่งเหรียง
23 ก.ค. 62 ผอ.ร่วมปลูกป่า ปลูกต้นไม้จิตอาสา ณ รร.บ้านพร่อน
18 ก.ค. 62 ถึง 20 ก.ค. 62 กิจกรรม กีฬา - กรีฑา นักเรียน สพป.ยล.1เกมส์
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันยาเสพติด & วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
07 มิ.ย. 62 กิจกรรมต้อนรับครูอาซีซ๊ะ มะลี พร้อมคณะจากโรงเรียนบ้านกูวา
31 พ.ค. 62 กิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา62
31 พ.ค. 62 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
24 พ.ค. 62 ผอ.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/62
23 พ.ค. 62 ครูนักเรียนร่วมอบรมรักษ์สิ่งแวดล้อมทต.ยุโป
17 พ.ค. 62 ผอ.ประชุมการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษาภาคเรียนที่1/62
17 พ.ค. 62 ผอ.ประชุมครูภาคเรียนที่1/62
16 พ.ค. 62 รับเกียรติบัตร I-net และกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 62 ประชุมบุคลากรศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/62
01 พ.ค. 62 ถึง 03 พ.ค. 62 ครูอบรม Active Learning ณ รร.เจบีหาดใหญ่
27 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 ประชุมพัฒนาศักยภาพครู ณ รร.ปาร์ควิวยะลา
26 เม.ย. 62 ครูอบรมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ณ สพป.ยล.1
02 เม.ย. 62 ครูอบรมActive Learning ณ สพป.ยล.1
30 มี.ค. 62 ครูอบรมนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ ณ มรย.
29 มี.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
29 มี.ค. 62 กิจกรรมป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก
18 มี.ค. 62 กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
14 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดสตูล
13 มี.ค. 62 กิจกรรม "บัณฑิตน้อย" ปีการศึกษา 2561
13 มี.ค. 62 กิจกรรมมอบทุนนักเรียนยากจน
07 มี.ค. 62 ถึง 09 มี.ค. 62 กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
27 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 กีฬา กรีฑานักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม กีฬา กรีฑา นักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ 
ณ โรงเรียนบ้านพร่อน ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 2562
25 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงาน
ครูอัยณี นำคณะกรรมการสถานศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง
สพป.ยล. 1 /ร.ร. บ้านทุ่งเหรียง /ครูอัยณี
12 ก.ค. 61 ครูสาระภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน
ครูสาระภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง
ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์/ครูนูรีซัน สะมะ
28 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 เข้าค่ายคณิตศาสตร์
ครูสาระคณิตศาสตร์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ณ มสธ.ยะลา
ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์/ครูซันนี่
27 มิ.ย. 61 ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าบริหารฝ่ายงานทั้ง ๔ ฝ่าย
ผอ.และหน.ฝ่ายบริหารงาน ๔ ฝ่าย ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์
19 มิ.ย. 61 ถึง 20 มิ.ย. 61 อบรมครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อบรมครูคณิตศาสตร์ ณ ห้องบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา
ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์/ครูนานี ครูจิตร
07 มิ.ย. 61 รพ.สต.ยุโป ทาฟลูออไรด์
รพ.สต.ยุโป ทาฟลูออไรด์ ชั้นอนุบาล  ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
04 มิ.ย. 61 รับโล่และเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สพป.ยล.๑ จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ และรับรับโล่และเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๔ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๗.๐๐น. ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.ยล.๑
สพป.ยล.๑
28 พ.ค. 61 เชิญประชุม
ศูนย์ฯ เชิญผู้บริหารและหัวหน้าบุคลากร เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐น. ณ โรงเรียนวัดชมพูสถิต  
โรงเรียนวัดชมพูสถิต
25 พ.ค. 61 เชิญประชุม
ศูนย์ฯ เชิญครูสาระคณิตศาสตร์ เข้าประชุม พร้อมนำหลักสูตรเข้าประชุมด้วย ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านพร่อน
โรงเรียนบ้านพร่อน
24 พ.ค. 61 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมนิเทศก์อาสา
(ศปบ.จชต.)เชิญคณะศึกษานิเทศก์ภาษาไทยและคณะทำงานนิเทศอาสาเครือข่ายพัฒนาภาษาไทยเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า
23 พ.ค. 61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ศน.อาฟฟาน เจะเตะ และ ศน.กชกร  แท่นรัตน์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
25 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 นักเรียนและคุณครูร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผูู้เรียน(ลูกเสือเนตรนารี)
คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์  ณ สวนสยาม กรุงเทพมหานคร
สวนสยาม กทม ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร
01 พ.ย. 60 ถึง 31 มี.ค. 61 เปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
07 ก.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์
วันที่ 7  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559  ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ จะทำการประชุมครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา  13.00  น. ณ โรงเรียนบ้านพร่อน 
กลุ่มไตรสัมพันธ์
17 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันอังคารที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  ระหว่างเวลา  09.00  น.เป็นต้นไป
งานบริหารทั่วไป
16 พ.ค. 59 เปิดเทอมที่1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจะเปิดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  ในวันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559
14 มี.ค. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงนำโดยนางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง  โรงเรียนบ้านสามแยกบ้านเนียง  (สิทธิพันธ์อนุกูล) ในวันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) / ชุดเสื้อเหลือง
10 มี.ค. 59 ถึง 12 มี.ค. 59 ศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตำบลยุโป ร่วมกับ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง นำนักเรียนและผู้ปกครอง  ไปศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอย ในวันที่  10 - 12  มีนาคม  พ.ศ. 2559  ณ  อำเภอสิงหนคร  อำเภอสะทิงพระ  จังหวัดสงขลา
เทศบาลตำบลยุโป
10 มี.ค. 59 ถึง 13 มี.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง นำนักเรียน(เนตรนารี 9 คน ) ครู 1  คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ  ค่ายอส.ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ระหว่างวันที่  10-13  มีนาคม  พ.ศ. 2559
สพป.ยล.1
09 มี.ค. 59 ถึง 02 มี.ค. 59 สอบ nt
  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สอบ NT
09 มี.ค. 59 สอบ last
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ ปีที่ 2  สอบ LAST
27 ก.พ. 59 สอบ o net
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สอบ o net  ณ ศูนย์เครื่อข่ายไตรสัมพันธ์  โรงเรียนบ้านพร่อน
18 ก.พ. 59 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา
วันที่ 9  เดือนกุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจะนำนักเรียน และบุคลากรรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนไปทัศนศึกษาแหลางเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
17 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ -เนตรนารี และลูกเสือสำรอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ เนตรนารี และลูกเสือสำรอง  ในวันที่  17-19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
13 ก.พ. 59 สอบ I NET
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงสอบ i net  ณ โรงเรียนบ้านตาเซะ  ตำบลตาเซะ อ.เมืองยะลา
16 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครู
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2559  กำหนดจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขอเชิญคุณครูและผู้มีครูร่วมกิจกรรมนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สพป.ยล 1
09 ม.ค. 59 ร่วมกิจกรรม"วันเด็กแหงชาติ 2559" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ในวันเสาร์ที่  9  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559  สพป.ยล 1 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ในการนี้ โรงเรียนจัดนักกีฬาฟุตซอลไปร่วมแข่งขัน ทั้งทีมหญิงและทีมชาย  จำนวน  23  คน
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/ชุดสุภาพ สพป.ยล 1
06 ม.ค. 59 นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 ที่ เทศบาลตำบลยุโป
   เทศบาลตำบลยุโป จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 เวลา 09.00-13.00 น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป  และได้เชิญโรงเรียนในเขตบริการของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม  โดยโรงเรียนได้เตรียมชุดการแสดงไปแสดงในงานวันดังกล่าวจำนวน  1  ชุดการแสดงด้วย
แต่งชุดนักเรียน เทศบาลตำบลยุโป
30 ธ.ค. 58 กิจกรรม "เปิดประตูสู่อาเซี่ยน"
วันที่  30  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2558  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงนำโดยนางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซี่ยน  กิจกรรมในงานมีการอธิบายความเป็นมาการเข้าสู่สมาคมอาเซียน การตอบปัญหาอาเซียนชิงรางวัลมากมาย ฝึกพูดภาษาอาเซี่ยน  ศึกษาหาความรู้จากนิทรรศการ ประเทศต่าง ๆในอาเซี่ยน
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารทั่วไป
24 ธ.ค. 58 ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนต้นแบบของจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนต้นแบบของจังหวัดยะลา  ในวันที่ 24  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.30  น. ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนเทศบาล 6(วัดเมืองยะลา)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
04 ธ.ค. 58 ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ(Bike for dad)
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  ร่วมกับเทศบาลตำบลยุโป ร่วมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ
04 ธ.ค. 58 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงร่วมกับเทศบาลตำบลยุโป ร่วมถวายพระพร ณ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา เวลา  18.00  น.
01 ธ.ค. 58 ถึง 31 ม.ค. 59 พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  -โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจัดทำแบบฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์แก่นักเรียน
-ติวเข้มนักเรียนชั้น ป.3 -ป.6 สอบ NT ป.3 และ O net ป.6
-ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการประเมินต่ำ
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารวิชาการ
05 ต.ค. 58 จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่  5  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2558 ณ  โรงแรมปาร์ควิว  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
โรงแรมปาร์ควิว สพป.ยล 1
03 ต.ค. 58 แสดงผลงาน\เพชรเสมา ยะลา1\
  โรงเรียนนำผลงานของครูที่ได้รับการคัดเลือก เพชรเสมายะลา 1 ไปจัดแสดงที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2558
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยล 1
17 ส.ค. 58 กิจกรรมพ่อแม่สัมพันธ์
โรงเรียนจัดกิจกรรมพ่อแม่สัมพันธ์ขึ้น ในวันที่  17 สิงหาคม  2558  เวลา  08.30-15.30  น.  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เข้าใจลูกในการศึกษา และกิจกรรมทาสีห้องเรียน โต๊ะเรียน  ตามหลักการเรียนรู้ แบบ BBL  การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้ตามทฤษฎี  BBL 
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
17 ส.ค. 58 ปลูกต้นไม่้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมกับสำนักงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลา ร่วมปลูกต่้นไม่ริมสระน้ำบ้านออก วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  08.00-10.00  น.
สระน้ำบ้านออก สำนักงานอนุุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
03 ส.ค. 58 เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  เตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของนางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  09.00 น.เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
29 ก.ค. 58 โครงการความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์
ศูนย์กลุ่มไตรสัมพันธ์  ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในศูนย์กลุ่มไตรสัมสัมพันธ์  จำนวน  12  โรงเรียน  ในวันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.2558    ระหว่างเวลา 08.00 15.30  น.   ณ  โรงเรียนบ้านบาโด 
โรงเรียนบ้านบาโด กลุ่มไตรสัมพันธ์
29 ก.ค. 58 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1  จะออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  ระหว่างเวลา  09.00น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
28 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 โครงการความรู้คู่กีฬาป้องกันปัญหายาเสพติด ตำบลยุโป
เครือข่ายประชาชน จัดกิจกรรมโครงการความรู้คู่กีฬาป้องกันปัญหายาเสพติด ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยุโปขึ้น  ในวันที่28-29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.00  น. ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 
โรงเรียนคณะราษำรบำรุง 2 ยะลา เครือข่ายต่อต้านยาเสพติด
27 ก.ค. 58 กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรงานมหกรรมทางวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2558
ศูนย์กลุ่มไตรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรงานมหกรรมทางวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2558  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านพร่อน
โรงเรียนบ้านพร่อน กลุ่มไตรสัมพันธ์
30 มิ.ย. 58 ปลูกต้นไม้
  เทศบาลตำบลยุโป ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รอบบริเวณแก้มลิงบ้านบาโงจิจา  ในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2558  เวลา  09.00 น.  วิพัฒน์/ข่าว
 
แก้งลิงบ้านบาโงจิจา เทศบาลตำบลยุโป
30 มิ.ย. 58 ถึง 28 ก.พ. 59 การนิเทศภายในโรงเรียน
คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน จัดดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารวิชาการ
23 มิ.ย. 58 เยี่ยมเยียนพระสงฆ์
              คณะครูที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยะลา  ได้กำหนดออกเยี่ยมเยียนพระสงฆ์ในวันธรรมสวนะ ในวันที่  23 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558  ณ  วัดลำใหม่  อำเภอเงยะลา  จังหวัดยะลา  ระหว่างเวลา  10.00 -12.00 น   โยมีหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเจ้าภาพ
วัดลำใหม่ สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
12 มิ.ย. 58 ประชุมครูสอนชั้นอนุบาล (๒ ภาษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดประชุมครู อนุบาล ๑ -๒ วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยล ๑   เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียน ๒  ภาษา
ห้องรายา สพป.ยล ๑/ปกติ สพป.ยล ๑
12 มิ.ย. 58 ถึง 13 มิ.ย. 58 อบรมหลักการจัดการเรียนการสอน แบบBrain-based Learning (BBL )
คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เข้ารับการอบรมหลักการจัดการเรียนการสอน แบบBrain-based Learning (BBL )  ณ โรงแรมปาร์ควิว  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  วันที่  12-13  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  08.30-16.30  น.


โรงแรมปาร์ควิว/แต่งกายชุดสุท งานบริหารงานบุคคล
11 มิ.ย. 58 สาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน
  เทศบาลตำบลยุโป ได้กำหนดการให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา ระหว่างเวลา  10 .00 น.
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
03 มิ.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP
  อบรมเชิงปฏิบัติการแก่หัวหน้ากลุ่มงานในโรงเรียน รวม  4 กลุ่มงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้อนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ EGP ระหว่างเวลา  08.30  - 15.00  โดยนางต่วนจันทิมา  ปาแซ  ครูชำนาญการโรงเรียนศรีพัฒนาราม เป็นวิทยากร
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
25 พ.ค. 58 เยี่ยมเยียนพระสงฆ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจะออกเยี่ยมเยียนพระสงฆ์ ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  วัดยูปาราม  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา  จะมีการฟังเทศน์ ถวายจตุปัจจัยและภัตาหารเพลแก่พระสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย
วิพัฒน์/ข่าว
วัดยูปาราม ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แต่งชุดปกติ สุภาพ ผ้าไทย ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
22 พ.ค. 58 รับมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10.00  น.  สโมสรไลอ้อนยะลา  ได้เป็นตัวแทนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง จำนวน  2 เล่ม คือเล่มที่ 38 และ 39  ณ  โรงแรมยะลามายเฮาส์  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
วิพัฒน์  /ข่าว
ปกติ สโมสรไลอ้อนยะลา
18 พ.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 59 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำวัน
07.00  น.       รับประทานอาหารเช้า
07.30  น.       เข้าเขตรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณฯ
                       ซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
07.45  น.       กิจกรรมหน้าเสาธง 
                       ละหมาดสุนัตฎูฮา
08.15  น.        เข้าห้องเรียน/โฮมรูม
08.30             เริ่มเรียนคาบที่ 1
11.30  น.        รับประทานอาหารกลางวัน/พักผ่อน
12.00  น.        แปรงฟัน  เตรียมตัวละหมาดครั้งที่ 2 ซุฮร
12.30  น.        เข้าเรียนภาคบ่าย
15.30  น.       เลิกเรียนรวมแถวละหมาดอัศร
15.50  น.       เดินทางกลับบ้าน
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
18 พ.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 59 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  - โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ
- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมแปรรูปอาาหาร
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารวิชาการ
15 เม.ย. 58 ถึง 15 พ.ค. 58 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
   คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล่้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีการเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองในโครงสร้างหลักสูตรและมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.1-6
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารวิชาการ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
ระหว่างวันที่ 7-9 มี.ค. 62 นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านพร่อน