โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.28 KB