โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนูรีซัน สะมะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4