โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คณะผู้บริหาร

นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0649105115
อีเมล์ : peeoyy@gmail.com