โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คณะผู้บริหาร

นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา