โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. หมู่ 2 ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คณะผู้บริหาร

นางอุมาพร วัฒนะนุกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0629182446