โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษาแบบเข้ม

นางสาวอัยณี บือราแง

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนูรฮีลาล สาและ