โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
อิสลามศึกษา

นางสาวอัยณี บือราแง

นางสาวนูรฮีลาล สาและ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0