โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. หมู่ 2 ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอามีเน๊าะ ดาวาลี
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซุณณีย์ ลาเต๊ะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซูรัยณี กอแล
ตำแหน่ง : รองประธานสภา
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฮัซซูน่า รอเกตุ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฟาเดย์ อะเร๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกอมารียะห์ อูมา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชามิน ดอเลาะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรฮาซีกีน ยะโกะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนาวาวี สะเตาะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ป.6