โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 231) 22 มี.ค. 62
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ (อ่าน 199) 26 ธ.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 348) 20 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 441) 07 ก.พ. 61
กิจกรรม สาธารณะประโยชน์ (อ่าน 475) 12 ม.ค. 61
กำหนดการกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 466) 10 ม.ค. 61
กิจกรรม " Day Camp 2561 " (อ่าน 443) 05 ม.ค. 61
แจ้งกำหนดการเปิดเรียนประจำเดือนมกราคม 2560 (อ่าน 559) 05 ม.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 640) 14 พ.ค. 59
นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้(สวนสัตว์สงขลา) (อ่าน 690) 17 ก.พ. 59
ร่วมกิจกรรม"วันเด็กแหงชาติ 2559" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (อ่าน 654) 07 ม.ค. 59
ร่วมกิจกรรม"วันเด็กแหงชาติ 2559" (อ่าน 626) 04 ม.ค. 59
ขอเชิญร่วมรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องใน (อ่าน 753) 04 ม.ค. 59
กิจกรรม "เปิดประตูสู่อาเซี่ยน" (อ่าน 571) 30 ธ.ค. 58
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 529) 02 ธ.ค. 58
ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ(Bike for dad) (อ่าน 645) 02 ธ.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 4 ห้อง (อ่าน 546) 11 พ.ย. 58
แสดงผลงาน"เพชรเสมา ยะลา1" (อ่าน 523) 01 ต.ค. 58
นำเสนอผลงานเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 518) 01 ต.ค. 58
ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 534) 20 ส.ค. 58
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาสมองสู่การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน (อ่าน 569) 17 ส.ค. 58
ปลูกต้นไม่้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 532) 14 ส.ค. 58
สานสัมพันธ์พ่อแม่ (อ่าน 507) 14 ส.ค. 58
ปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ (อ่าน 503) 30 มิ.ย. 58
"แจกพันธ์ุไม้ยืนต้นฟรี" (อ่าน 496) 11 มิ.ย. 58
การให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย (อ่าน 469) 09 มิ.ย. 58
ขอเชิญชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมทำบุญ (อ่าน 460) 21 พ.ค. 58
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 513) 11 พ.ค. 58
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 477) 09 พ.ค. 58
สอบครูสอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 477) 09 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนศาสนาอิสลาม (อ่าน 514) 28 เม.ย. 58
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ของโรงเรียน และสมัครสมาชิกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 527) 16 เม.ย. 58