โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15) 30 ส.ค. 64
รับวัคซีน (อ่าน 2) 06 ก.ค. 64
ผลการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 85) 07 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซม คูระบายน้ำ (อ่าน 112) 13 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6) 25 ม.ค. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 260) 10 พ.ย. 63
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 225) 10 พ.ย. 63
รับมอบไวนิล (อ่าน 333) 15 ก.ค. 63
รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม (อ่าน 322) 15 ก.ค. 63
รับมอบหน้ากากอนามัย (อ่าน 298) 15 ก.ค. 63
รับการตรวจเยี่ยม (อ่าน 313) 15 ก.ค. 63
ป้องกัน ยับยั้ง (อ่าน 323) 15 ก.ค. 63
มอบของเยี่ยม (อ่าน 300) 15 ก.ค. 63
ประชุมครู (อ่าน 275) 15 ก.ค. 63
ติดตาม การเรียนการสอน (อ่าน 267) 15 ก.ค. 63
ติดตาม การเรียนการสอน (อ่าน 255) 15 ก.ค. 63
มอบทุนเสมอภาค (อ่าน 255) 15 ก.ค. 63
รับ-ส่ง แบบฝึกเรียน (อ่าน 136) 15 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 135) 15 ก.ค. 63
ประชุมครู (อ่าน 128) 15 ก.ค. 63
สำรวจความพร้อม (อ่าน 131) 15 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรี (อ่าน 236) 23 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รร.บ้านทุ่งเหรียง (อ่าน 270) 17 เม.ย. 63
เยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 249) 28 ม.ค. 63
อ่านยกกำลังสุข (อ่าน 254) 28 ม.ค. 63
รับการนิเทศ การใช้หลักสูตรสถานศึกษาประจำเดือน ม.ค.63 (อ่าน 260) 28 ม.ค. 63
มูลาบาฮาซา (อ่าน 315) 28 ม.ค. 63
เดินวิ่งการกุศล วันครู ปี 2563 (อ่าน 270) 28 ม.ค. 63
กิจกรรมวันครู ปี 63 (อ่าน 274) 28 ม.ค. 63
บริจาคโลหิตเนื่องในวันครู ปี63 (อ่าน 272) 28 ม.ค. 63
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563 (อ่าน 282) 28 ม.ค. 63
มอบทุนนักเรียนยากจน ปีการศึกษา2/2562 (อ่าน 232) 28 ม.ค. 63
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 139) 28 ม.ค. 63
กิจกรรมอ่านยกกำลังสุข (กลุ่มลูกเหรียง) (อ่าน 139) 28 ม.ค. 63
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการรักษาความปลอดภัย นักเรียน ครู และสถานศึกษา (MOU ) ภาคเรียนที่2/2562 (อ่าน 119) 28 ม.ค. 63
รับการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษาประจำเดือน ธ.ค.62 (อ่าน 168) 28 ม.ค. 63
เยี่ยมบ้านนักเรียน ด.ช.กิสมี กาแบ (อ่าน 246) 28 ม.ค. 63
กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์62 (อ่าน 232) 23 พ.ย. 62
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดสงขลา (อ่าน 236) 18 พ.ย. 62
กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 223) 18 พ.ย. 62