โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ข้อมูลนักเรียน
ภาพนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.29 KB