โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ครูประจำชั้นอ.3

นางวิจิตรตรา อุศมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3