โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่