โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
พันธกิจ
พันธกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.49 KB