โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. หมู่ 2 ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นักเรียนป 6 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 146603
นักเรียนป 5 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 146657
นักเรียนป 4 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 146428
นักเรียนป 3 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.22 KB 146610
นักเรียนป 2 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 146432
นักเรียนป1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.18 KB 146385
นักเรียนชั้นอนุบาล2ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 146717
นักเรียนชั้นอนุบาล1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.66 KB 146645
จำนวนนักเรียนรวมปีการศึกษา2560 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 146605
รายงานการปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 และ เปิดโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.73 KB 146546
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.53 KB 146378
จำนวนนักเรียนทั้งหมด/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.45 KB 146395
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.29 KB 146398
รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.26 KB 146455
แบบแจ้งส่งนักเรียนเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.43 KB 148711
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 146489
ขอหนังสือรับรองบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 146619
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.62 KB 146410