โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นักเรียนป 6 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 24662
นักเรียนป 5 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 24709
นักเรียนป 4 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 24488
นักเรียนป 3 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.22 KB 24669
นักเรียนป 2 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 24489
นักเรียนป1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.18 KB 24446
นักเรียนชั้นอนุบาล2ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 24774
นักเรียนชั้นอนุบาล1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.66 KB 24706
จำนวนนักเรียนรวมปีการศึกษา2560 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 24666
รายงานการปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 และ เปิดโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.73 KB 24602
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.53 KB 24438
จำนวนนักเรียนทั้งหมด/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.45 KB 24458
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.29 KB 24463
รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.26 KB 24511
แบบแจ้งส่งนักเรียนเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.43 KB 24640
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 24553
ขอหนังสือรับรองบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 24683
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.62 KB 24475