โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นักเรียนป 6 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 139216
นักเรียนป 5 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 139269
นักเรียนป 4 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 139041
นักเรียนป 3 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.22 KB 139221
นักเรียนป 2 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 139044
นักเรียนป1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.18 KB 138998
นักเรียนชั้นอนุบาล2ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 139329
นักเรียนชั้นอนุบาล1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.66 KB 139257
จำนวนนักเรียนรวมปีการศึกษา2560 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 139218
รายงานการปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 และ เปิดโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.73 KB 139160
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.53 KB 138992
จำนวนนักเรียนทั้งหมด/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.45 KB 139009
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.29 KB 139012
รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.26 KB 139068
แบบแจ้งส่งนักเรียนเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.43 KB 141164
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 139102
ขอหนังสือรับรองบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 139233
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.62 KB 139024