โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นักเรียนป 6 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 266461
นักเรียนป 5 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 266448
นักเรียนป 4 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 266461
นักเรียนป 3 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.22 KB 266456
นักเรียนป 2 ปี60 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 266447
นักเรียนป1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.18 KB 266459
นักเรียนชั้นอนุบาล2ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 266445
นักเรียนชั้นอนุบาล1ปี60เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.66 KB 266451
จำนวนนักเรียนรวมปีการศึกษา2560 เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 266452
รายงานการปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 และ เปิดโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.73 KB 266465
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.53 KB 266478
จำนวนนักเรียนทั้งหมด/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.45 KB 266511
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.29 KB 266489
รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.26 KB 266484
แบบแจ้งส่งนักเรียนเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.43 KB 268603
ใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 266490
ขอหนังสือรับรองบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 266486
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.62 KB 266541