โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร