โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
อบรมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2562,12:07   อ่าน 106 ครั้ง