โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพครูในการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และวิเคราะห์
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพครูในการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และวิเคราะห์ ณ ห้องพิมพ์มาดา ชั้น ๓ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2562,12:18   อ่าน 106 ครั้ง