โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ 
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2562,13:35   อ่าน 139 ครั้ง