โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงมีกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำทางศาสนา กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดีตามหลักศาสนาในช่วงเดือนรอมฎอน ๒๕๖๒ 
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,11:38   อ่าน 45 ครั้ง