โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันยาเสพติด & วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง มีกิจกรรมวันยาเสพติด & กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยนักเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ออกกำลังกายหน้าเสาธง เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลยุโป เจ้าหน้าที่ทหารชุดร้อย ร.๑๕๒๓๑ โรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนบ้านยุโป  และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจากหน่วยงานสปส. กิจกรรมวาดภาพระบาย เขียนเรียงความ อ่านบทอาขยาน คัดลาย กิจกรรมร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,08:20   อ่าน 176 ครั้ง