โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ดำเนินกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียน จำนวน 45 คน
โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ครูประจำชั้น
รวมดำเนินการตามขั้นที่ กสศ. กำหนด
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,14:20   อ่าน 28 ครั้ง