โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสนเทศยาเสพติด (NISPA)
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
มอบหมาย นางสาวนูรีซัน สะมะ พนักงานราชการ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสนเทศยาเสพติด (NISPA) ระบบดูแลการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยล.1
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,09:01   อ่าน 17 ครั้ง