โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,21:42   อ่าน 26 ครั้ง