โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจงการดำเนินงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2564,16:05   อ่าน 6 ครั้ง