โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
อบรบพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน และ ผู้ปกครอง
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ให้ความอนุเคราะห์วิทยาลัยชุมชนยะลา ใช้สถานที่จัดอบรบพัฒนาทักษะอาชีพ (ขนมบราวนี่) แก่นักเรียน ผู้ปกครอง วันที่ 9 พ.ย. 64 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ขอขอบคุณคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ วชช.ยล. มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,09:26   อ่าน 8 ครั้ง