โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2565
วันที่ 14 มิ.ย. 65 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ชั้นอ. 2-3 และ ป.1-6
รับการตรวจสุขภาพช่องปาก โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ยุโป ณ ร.ร.บ้านทุ่งเหรียง
ในการนี้โรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ยุโป
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,09:17   อ่าน 6 ครั้ง