โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
รับมอบทุนการศึกษา
วันที่ 20 มิ.ย. 65 ด.ช.ศุภกิจ จารู นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับมอบทุนการศึกษา
จากกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ยุโป จำนวน ๑ ทุน เป็นเงิน 300 บ.
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงขอขอบคุณคณะดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ยุโป มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,08:53   อ่าน 5 ครั้ง