โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. หมู่ 2 ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ดำเนินการจัดการเรียนการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) รูปแบบ On hand /on line /On demand
มีการติดตาม/ประเมินทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้น
นัดพบกลุ่มชั้น/เดือนละ1ครั้ง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 311 ครั้ง